Proizvodi

Savremeni proizvod predstavlja sve ono što može da zadovolji potrebe i želje potrošača. Mogu ga činiti fizička roba, usluga, ideja ili informacija – pojedinačno ili neka njihova kombinacija. U današnjim uslovima jake konkurencije proizvod mora imati nešto po čemu će se razlikovati od ponude konkurenata. Zato, svi naši proizvodi imaju neku jedinstvenu karakteristiku u kojoj kupac lako prepoznaje upotrebnu vrijednost: