Usluge

Otvaranjem našeg društva u pravcu Evropskih integracija i prelaskom sa privređivanja iz ambijenta zatvorenog tržišta u ambijent otvorenog tržišta, stvaraju se odlični preduslovi za intenzivan rast različitih vrsta usluga.

Najznačajnija  komponenta našeg konsaltinga jeste dovođenje u vezu privrednih subjekata iz Italije sa zainteresovanim subjektima iz Crne Gore i regiona (povezivanje partnera). Kao udruženi članovi većeg broja domaćih i stranih poslovnih asocijacija i Privrednih komora, imamo detaljnu bazu kontakata i puno korisnih informacija u Italijansko-Crnogorskom biznis okruženju.